Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Resolució d'imatge

(f) Nivell de digitalització d'una imatge donada pel producte del nombre de pixels corresponents a cadascuna de les dimensions espacials.

ES resolución de imagen.

Enllaç permanent: Resolució d'imatge - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Resolució | Glossari Robòtica | Resolució espacial >