Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Robot angular

(f) Robot industrial el braç del qual comprèn tres articulacions de revolució.

Sinònim: robot articulat.

ES robot angular.

ES robot articulado.

FR robot rotoïde.

FR robot articulé.

EN revolute robot.

EN articulated robot.

Enllaç permanent: Robot angular - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Retroacció | Glossari Robòtica | Robot articulat >