Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Retroacció

(f) Utilització del senyal de sortida d'un sistema de control per comparar-lo amb el senyal d'entrada i elaborar el senyal actuant a fi d'assegurar l'acompliment de les ordres d'execució d'aquest mateix sistema.

Sinònim: realimentació.

ES retroacción.

ES realimentación.

FR rétroaction.

EN feedback.

Enllaç permanent: Retroacció - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Resolució espacial | Glossari Robòtica | Robot angular >