Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Robot de muntatge

(f) Robot industrial que té per funció la prensió, el desplaçament i l'acoblament d'objectes per obtenir-ne un conjunt, per a la qual cosa té com a terminal un prensor.

ES robot de montaje.

FR robot de montage.

FR robot d'assemblage.

EN assembly robot.

EN fitting-up robot.

Enllaç permanent: Robot de muntatge - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Robot de manipulació | Glossari Robòtica | Robot de pintura >