Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Robot de pintura

(f) Robot de procés que té per funció la projecció de pintura o d'altres materials de revestiment, per a la qual cosa té com a terminal una pistola de pintura.

ES robot de pintura.

FR robot de peinture.

EN painting robot.

Enllaç permanent: Robot de pintura - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Robot de muntatge | Glossari Robòtica | Robot de procés >