Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Robot Scara

(f) Robot industrial el braç del qual comprèn dues articulacions de revolució amb els eixos de rotació respectius verticals i una articulació prismàtica amb la direcció de translació també vertical, per la qual cosa presenta una acomodació horitzontal fàcil.

Nota: Scara és l'acrònim de "Selective Compliance Assembly Robot Arm".

ES robot Scara.

FR robot Scara.

EN Scara robot.

Enllaç permanent: Robot Scara - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Robot rectangular | Glossari Robòtica | Robot vertebrat >