Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Robot vertebrat

(f) Robot industrial el braç del qual comprèn un nombre elevat d'elements, sempre superior a tres, cadascun dels quals pivota sobre l'element anterior.

ES robot vertebrado.

FR robot vertébral.

EN spine robot.

Enllaç permanent: Robot vertebrat - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Robot Scara | Glossari Robòtica | Robòtica >