Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Sensor

(f) Dispositiu sensible a una determinada magnitud física ambiental i capaç de transformar-la en un senyal, generalment elèctric, destinat a mesura, enregistrament o al control del sistema robòtic.

ES captador.

ES sensor.

FR capteur.

FR senseur.

EN sensor.

(f)

Enllaç permanent: Sensor - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Robòtica industrial | Glossari Robòtica | Sensor de força >