Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Sensor de força

(f) Sensor, generalment situat entre el puny i el terminal, que obté informació sobre les forces exercides per un robot industrial sobre el terminal.

ES sensor de fuerza.

FR senseur de force.

EN force sens or.

Enllaç permanent: Sensor de força - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Sensor | Glossari Robòtica | Sensor de visió >