Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Sensor tàctil

(f) Sensor que obté informació sobre magnituds diverses, com ara pressió i força, a partir del contacte amb els objectes de l'entorn de treball.

ES captador táctil.

FR capteur tactile.

EN tactile sensor.

Enllaç permanent: Sensor tàctil - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Sensor òptic | Glossari Robòtica | Senyal analògic >