Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Sensor òptic

(f) Sensor que obté informació sobre la intensitat d'il•luminació i, eventualme nt, sobre el color.

ES captador óptico.

ES sensor óptico.

FR capteur optique.

FR senseur optique.

EN optical sensor.

Enllaç permanent: Sensor òptic - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Sensor intern | Glossari Robòtica | Sensor tàctil >