Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Senyal digital

(f) Senyal, codificat en forma de dígits, que representa l'evolució d'una magnitud física mesurada en instants de temps determinats.

ES señal digital.

FR signal numérique.

EN digital signal.

Enllaç permanent: Senyal digital - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Senyal binari | Glossari Robòtica | Sistema de control >