Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Sistema de control

(f) Conjunt de dispositius electrònics i informàtics que realitzen les funcions de control i execució de programes del sistema robòtic.

Nota: A les darreres generacions de robots industrials, el sistema de control s'organitza de manera jeràrquica i inclou des dels nivells més bàsics, com ara el sistema de control dels accionaments i la coordinació de moviments per generar trajectòries, fins als nivells més generals de coordinació de tasques.

ES sistema de control.

FR système de commande.

EN control system.

Enllaç permanent: Sistema de control - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Senyal digital | Glossari Robòtica | Sistema de coordenades articulars >