Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Sistema de processament d'imatges

(f) Dispositiu o conjunt de dispositius electrònics i informàtics que, a partir de l'elaboració d'una imatge digitalitzada, extreuen informació útil per al funcionament del sistema robòtic.

ES sistema de proceso de imágenes.

FR système traitement d'images.

EN image processing system.

Enllaç permanent: Sistema de processament d'imatges - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Sistema de coordenades del puny | Glossari Robòtica | Sistema de visió artificial >