Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Sistema de visió artificial

(f) Conjunt constituït per un o més sensors de visió que capten imatges i per un sistema informàtic que emmagatzema, tracta i interpreta la informació obtinguda.

ES sistema de visión artificial.

FR système de vision artificielle.

Enllaç permanent: Sistema de visió artificial - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Sistema de processament d'imatges | Glossari Robòtica | Sistema robòtic >