Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Temps de cicle

(f) Període de temps necessari perquè un robot industrial acompleixi un cicle.

ES tiempo de ciclo.

FR temps de cycle.

EN cycle time.

Enllaç permanent: Temps de cicle - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Telemanipulador | Glossari Robòtica | Temps d'estabilització de posa >