Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Temps d'estabilització de posa

(f) Període de temps que transcorre entre l'instant en què el robot industrial dóna el senyal de posa atesa i l'instant en què el moviment oscil•latori amortit de la interfície mecànica del puny és dins d'un límit d'amplitud determinat.

ES tiempo de estabilización de pose.

FR temps de stabilisation de pose.

EN pose stabilization time.

Enllaç permanent: Temps d'estabilització de posa - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Temps de cicle | Glossari Robòtica | Temps mínim de desplaçament >