Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Terminal

(f) Dispositiu fixat a la interfície mecànica que serveix perquè el robot industrial faci una tasca específica.

ES elemento terminal.

FR effecteur.

FR terminal.

EN end effector.

Enllaç permanent: Terminal - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Temps mínim de desplaçament | Glossari Robòtica | Torxa de soldadura per arc >