Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Temps mínim de desplaçament

(f) Període de temps que transcorre entre dues poses estàtiques de la interfície mecànica del puny quan aquesta recorre una distància o un angle predeterminat.

ES tiempo mínimo de desplazamiento.

(f) FR temps de déplacement minimal.

EN minimum positioning time.

Enllaç permanent: Temps mínim de desplaçament - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Temps d'estabilització de posa | Glossari Robòtica | Terminal >