Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Ultrapassament de posa

(f) Desviació màxima entre la posa de consigna i la posa atesa quan en el moviment d'aproximació s'ultrapassa la posa de consigna.

ES rebasamineto de pose.

FR dépassement de pose.

EN pose overshoot.

Enllaç permanent: Ultrapassament de posa - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Transmissió per cremallera | Glossari Robòtica | Velocitat de trajectòria >