Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Visió artificial

(f) Percepció artificial en què la informació de l'entorn captada, processada i interpretada és la intensitat de llum reflectida per l'escena i, eventualment, el color.

Sinònim: visió per ordinador.

ES visión artificial.

ES visión por ordenador.

FR vision artificielle.

Enllaç permanent: Visió artificial - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Velocitat d'eix | Glossari Robòtica | Visió per ordinador >