Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Velocitat d'eix

(f) Velocitat de desplaçament per al moviment d'un sol eix.

ES velocidad de eje.

FR vitesse d'axe individuel.

EN individual axis velocity.

Enllaç permanent: Velocitat d'eix - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Velocitat de trajectòria | Glossari Robòtica | Visió artificial >