Glossaris

Glossaris

Glossari Teatre / Terme

Pasquí

Escrit anònim que s’afixa en un lloc públic amb expressions satíriques contra el govern, un personatge, etc.

Enllaç permanent: Pasquí - Data: 2014-02-08 07:48:13


< Melodrama | Glossari Teatre | Personatge arquetip >