Glossaris

Glossaris

Glossari Termes de refranys catalans / Terme

Candeler

Avui febrer, demà Candeler i Sant Blai.
Mare de Déu del Candeler, segon dia del mes, Sant Blai a tres: Endevina quin mes és.

Enllaç permanent: Candeler - Data: 2013-04-21 04:03:14


< Candela | Glossari Termes de refranys catalans | Candelera >