Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Altura dominant

H.dom (m)

Altura mitjana dels 100 arbres més alts en una hectàrea de bosc. A la pràctica a l'IEFC es dóna com a altura dominant el valor de la mitjana dels tres arbres més alts de cada estació.

Enllaç permanent: Altura dominant - Data: 2013-08-04 08:45:28


Glossari Terminologia forestal | Àrea basal >