Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Àrea basal

AB (m2/ha)

Suma de les seccions dels arbres d'una estació de mostreig, a 1,30 del terra, expressada per unitat de superfície. L'àrea basal d'un arbre es la secció del tronc a 1,30 m de terra (alçada on es mesura el diàmetre normal).

Enllaç permanent: Àrea basal - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Altura dominant | Glossari Terminologia forestal | Àrea basal d'albeca >