Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Models d’inflamabilitat

Mètode desenvolupat al CREAF. La inflamabilitat d'una espècie, es mesura des de dos punts de vista: el temps d’espera fins a l’aparició de la flama (temps d’inflamació) davant d’un focus de calor constant i el percentatge d’assajos positius. D'acord amb aquests dos valors es classifiquen les espècies en quatre categories:

 • Tipus 1: espècies inflamables tot l’any
 • Tipus 2: espècies altament inflamables durant l’estiu
 • Tipus 3: espècies moderadament inflamables
 • Tipus 4: espècies poc inflamables

D'acord amb el valor d'inflamabilitat de cada espècie a l'estiu (moment en què el percentatge d'humitat és més baix i per tant el valor de d'inflamabilitat és el més alt) i la suma dels percentatges de recobriment de les espècies, de qualsevol estrat, agrupades segons el grau d'inflamabilitat, es defineixen els 10 models d'inflamabilitat següents:

 • Model 1: recobriment inferior al 75% d’espècies amb inflamabilitat de tipus 4.
 • Model 2: recobriment superior al 75% d’espècies d’inflamabilitat de tipus 4.
 • Model 3: recobriment superior al 25% d’espècies de tipus 3 i recobriment superior al 75% d’espècies de tipus 4.
 • Model 4: recobriment superior al 75% d’espècies de tipus 3.
 • Model 5: recobriment entre el 10% i el 25% d’espècies de tipus 1 i 2 i superior al 75% d’espècies de tipus 3.
 • Model 6: recobriment entre 25% i el 50% d’espècies de tipus 1 i 2.
 • Model 7: recobriment entre 50% i el 75% d’espècies de tipus 1 i 2.
 • Model 8: recobriment entre el 75% i el 100% d’espècies de tipus 1 i 2.
 • Model 9: recobriment entre el 100% i el 150% d’espècies de tipus 1 i 2.
 • Model 10: recobriment superior al 150% d’espècies de tipus 1 i 2.

Enllaç permanent: Models d’inflamabilitat - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Models de combustible | Glossari Terminologia forestal | Monoespecífica >