Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Models de combustible

La combustibilitat és el paràmetre que s'utilitza per tipificar la propagació del foc dins d'una estructura de vegetació. Es pot analitzar a través de models estructurals associats al comportament del foc i la seva propagació. Aquesta és l'aproximació desenvolupada als Estats Units sota el nom de models de combustible i considera 13 tipus distribuïts en quatre grups:

 • Pastures
 • Matollars
 • Fullaraca sota arbrat
 • Restes de tallades i altres operacions silvícoles

El criteri principal és determinar la classe de combustible per on avança el front del foc (això vol dir seleccionar un dels quatre grups principals). Els criteris secundaris per acabar de definir el model de combustible es basen en l'estructura de la vegetació, la inflamabilitat de les espècies principals, la quantitat de combustible acumulat, el seu grau de compactació i humitat, etc. Normalment, la identificació dels models de combustible es fa mitjançant una clau fotogràfica adaptada a les condicions mediterrànies. La definició dels 13 models és:

Grup de les pastures:

 • Model 1: Pastura fina, seca i baixa. Menys d’un terç de recobriment de plantes llenyoses. Quantitat de combustible (matèria seca): 1-2 t/ha. El foc es propaga per l’herba i es desplaça a gran velocitat.
 • Model 2: Pastura fina, seca i baixa. Entre un terç i dos terços de recobriment de plantes llenyoses. Quantitat de combustible 5-10 t/ha. El foc es propaga per la pastura però amb més intensitat a causa d'una major quantitat de combustible.
 • Model 3: Pastura densa, seca i alta (més d’un metre d’alçada). Aproximadament, un terç o més del material és sec o mort. Quantitat de combustible 4-6 t/ha. Els camps de conreu són un bon exemple d’aquest model.

Grup dels matollars:

 • Model 4: Matollar o plantació jove molt densa amb més de 2 m d’alçada i branques seques a dins. Quantitat de combustible 25-30 t/ha. La propagació del foc és per les capçades.
 • Model 5: Matollar dens i verd amb menys d’1 m d’alçada. Quantitat de combustible 5-8 t/ha. La propagació és per la fullaraca i la pastura.
 • Model 6: Semblant a l’anterior però amb espècies més inflamables o restes de tala i plantes de major alçada. Quantitat de combustible 10-15 t/ha. Amb vent moderat el foc es propaga pel matollar i amb poc vent el foc pot anar arran de terra.
 • Model 7: Matollar d’espècies molt inflamables de 0.5 a 2 m d’alçada. Quantitat de combustible 10-15 t/ha. El foc es propaga pel matollar i fullaraca per igual. La propagació es deu més a la inflamabilitat que al possible contingut d’humitat.

Grup de la fullaraca:

 • Model 8: Bosc dens sense matollar. Quantitat de combustible 10-12 t/ha. La propagació del foc és per la fullaraca molt compacta. Focs superficials i amb alçades de flama baixes.
 • Model 9: Semblant a l’anterior però amb la fullaraca menys compacta (acícules llargues de coníferes o fulles grans de frondoses). Quantitat de combustible 7-9 t/ha. El foc es propaga per la fullaraca més ràpidament que en el model 8 amb alçades de flama superiors. Les concentracions esporàdiques de material llenyós poden provocar un augment de l’alçada de la flama que pot provocar la inflamació esporàdica d’algunes capçades (coronament). Velocitat de propagació elevades a grans velocitats del vent.
 • Model 10: Bosc amb gran quantitat de llenya i arbres caiguts. Quantitat de combustible 30-35 t/ha. Són els focs més intensos del grup (més quantitat de material acumulat). Amb més freqüència que en el model 9 el foc pot arribar a cremar les capçades dels arbres.

Grup de les restes silvícoles:

 • Model 11: Bosc fortament aclarit. Restes de poda dispersos amb herbàcies rebrotant. Quantitat de combustible 25-30 t/ha. L’incendi és bastant actiu i es propaga a través de les restes i el material herbaci.
 • Model 12: Predomini de les restes sobre l’arbrat. Restes de poda o aclarida cobrint tot el terra. Quantitat de combustible 50-80 t/ha. El foc pot arribar a propagar-se ràpidament amb intensitats altes i generar paveses.
 • Model 13: Grans acumulacions de restes de més de 7,5 cm de diàmetre recobreixen tot el terra. El material de menys de 7,5 cm representen un 10 %. Quantitat de combustible 100-150 t/ha. El foc es propaga ràpidament a través de les zones on hi ha una capa contínua de combustible fi. La intensitat augmenta més lentament quan crema el material gruixut.

Enllaç permanent: Models de combustible - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Model digital del terreny | Glossari Terminologia forestal | Models d’inflamabilitat >