Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

n

Nombre d'estacions que compleixen una sèrie de requisits (grau d'ocupació, recobriment de capçades, espècie o grup d'espècies, etc.) i hi ha dades de la variable considerada.

Enllaç permanent: n - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Monoespecífica | Glossari Terminologia forestal | Pes sec >