Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Pes sec

Pes d'una mostra de material vegetal assecat a l'estufa a una temperatura de 80ºC fins a arribar al seu pes constant.

Enllaç permanent: Pes sec - Data: 2013-08-04 08:45:28


< n | Glossari Terminologia forestal | Plançó >