Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Plançó

Arbre de rebrot o de llavor de diàmetre normal entre 2,5 cm i 5 cm.

Enllaç permanent: Plançó - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Pes sec | Glossari Terminologia forestal | Planifoli >