Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Plàntula

Arbre de rebrot o de llavor de diàmetre normal inferior a 2,5 cm. Aquests arbres formen el que s'anomena regeneració.

Enllaç permanent: Plàntula - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Planifoli | Glossari Terminologia forestal | Presència >