Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Presència

Una espècie és present en una estació si hi ha com a mínim un peu d'almenys 5 cm de diàmetre normal. En el mateix sentit, diem que en una massa forestal hi ha presència de planifolis o coníferes si com a mínim hi ha un planifoli o una conífera respectivament.

Enllaç permanent: Presència - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Plàntula | Glossari Terminologia forestal | Producció de branques >