Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Volum d'escorça

(m3/ha)

El volum real d'escorça és menor que el seu volum aparent degut al clivellament generat pel creixement diametral del tronc. Cada any el càmbium produeix un nou anell d'escorça què desplaça cap enfora el de l'any anterior i amb un àrea sensiblement igual al de la corona circular de fusta més externa del mateix gruix que el del nou anell d'escorça. Aplicant aquest raonament a tota l'escorça, el volum real d'escorça s'ha calculat a partir de la superfície de la corona circular de fusta més externa d'una amplada igual al gruix total d'escorça.

Enllaç permanent: Volum d'escorça - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Volum del tronc | Glossari Terminologia forestal