Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Volum del tronc

(m3/ha)

Suma del volum d'escorça i el volum de fusta. Aquest valor és sempre inferior al volum amb escorça perquè aquest últim té en compte també el volum dels espais entre plaques de l'escorça.

Enllaç permanent: Volum del tronc - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Volum de fusta | Glossari Terminologia forestal | Volum d'escorça >