Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Anàlisi factorial


Glossari i termes bàsics de l'anàlisi factorial.

Definicions obtingudes de P. Kline (1990) i traduïdes per A. Rodríguez Fornells.

Tipus: Matemàtiques, Ciència

Llistat de termes del glossari


Glossaris E

Glossaris F

Glossaris P


Total de termes: 16