Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Combinació externa

Extensió de combinació entre dues relacions, T i S, que conserva en el resultat totes les tuples de T, de S o d’ambdues relacions.

Enllaç permanent: Combinació externa - Data: 2013-11-15 10:38:09


< Combinació | Glossari Bases de dades | Combinació natural >

Novetats