Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Combinació natural

Variant de combinació que consisteix bàsicament en una equicombinació seguida de l’eliminació dels atributs superflus.

Enllaç permanent: Combinació natural - Data: 2013-11-15 10:38:09


< Combinació externa | Glossari Bases de dades | Connectivitat d’una interrelació >

Novetats