Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Entitat dèbil

Entitat els atributs de la qual no la identifiquen completament, sinó que només la identifiquen de manera parcial.

Enllaç permanent: Entitat dèbil - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Entitat associativa | Glossari Bases de dades | Entitat obligatòria en una interrelació binària >

Novetats