Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Entitat obligatòria en una interrelació binària

Entitat tal que una ocurrència de l’altra entitat que intervé en la interrelació només pot existir si es dóna com a mínim una ocurrència de l’entitat obligatòria a que hi està associada.

Enllaç permanent: Entitat obligatòria en una interrelació binària - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Entitat dèbil | Glossari Bases de dades | Entitat opcional en una interrelació binària >

Novetats