Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Normalització

Teoria que explica quines condicions s’han de complir perquè una relació no tingui redundàncies ni anomalies de disseny.

Enllaç permanent: Normalització - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Nivell lògic | Glossari Bases de dades | Número d’ordre >

Novetats