Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Número d’ordre

En un arbre B+, indica la capacitat dels seus nodes.

Enllaç permanent: Número d’ordre - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Normalització | Glossari Bases de dades | Organització >

Novetats