Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Relació

Element de l’estructura de les dades d’una base de dades relacional format per un esquema (o intensió) i una extensió.

Enllaç permanent: Relació - Data: 2013-11-15 10:38:11


< Regla d’integritat referencial | Glossari Bases de dades | Restricció en cas de modificació >

Novetats