Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Restricció en cas de modificació

Política de manteniment de la integritat referencial que consisteix a no permetre modificar cap atribut de la clau primària d’una tupla si té una clau primària referenciada.

Enllaç permanent: Restricció en cas de modificació - Data: 2013-11-15 10:38:11


< Relació | Glossari Bases de dades | Restricció en cas d’esborrat >

Novetats