Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Restricció en cas d’esborrat

Política de manteniment de la integritat referencial que consisteix a no permetre esborrar una tupla si té una clau primària referenciada.

Enllaç permanent: Restricció en cas d’esborrat - Data: 2013-11-15 10:38:11


< Restricció en cas de modificació | Glossari Bases de dades | Restriccions d’integritat d’usuari >

Novetats