Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Restriccions d’integritat d’usuari

Condicions específiques que han de complir-se en una base de dades concreta.

Enllaç permanent: Restriccions d’integritat d’usuari - Data: 2013-11-15 10:38:11


< Restricció en cas d’esborrat | Glossari Bases de dades | Segona forma normal >

Novetats