Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Ajudant de càmera

v. Foquista.

Enllaç permanent: Ajudant de càmera - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Adaptar | Glossari Cinema | Ajudant de direcció >

Novetats