Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Descart

Fragment de pel•lícula que d'antuvi no s'utilitza en el muntatge i que es conserva degudament assenyalat per a futurs usos o bé definitivament arxivat; a voltes es fa servir com a cua (v.).

Enllaç permanent: Descart - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Découpage | Glossari Cinema | Desenfocament >

Novetats