Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Desenfocament

Manca de nitidesa o de definició de la imatge que es produeix per defectes d'enfocament, tant del projector com de la càmera; en el primer cas es pot corregir, en el segon pot interpretar-se com un efecte estètic o bé s'utilitza per fer desaparèixer un pla i donar pas a un altre.

Enllaç permanent: Desenfocament - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Descart | Glossari Cinema | Desenllaç >

Novetats