Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Desenllaç

Moment de l'argument cinematogràfic que conduirà ben aviat al final de la història que es vol narrar; el desenllaç posa en ordre les distintes peces que han intervingut fins aleshores i prepara, doncs, el final (v. Clímax i Anticlímax).

Enllaç permanent: Desenllaç - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Desenfocament | Glossari Cinema | Desenquadrament >

Novetats